Jan 012002
 

Daw usa ka labong ug si-ut nga lasang
Ang dalan Escario sa mangitngit nga gabii,
Diin ang mga mayang himsog nanago–
Mga mayang sa gabii lamang mobukhad sa pako.

Kining mga mayang dili sarang,
Dili mahadlokon sa bisan kinsang moduol,
Inay mo-uk-uk nga nagkurog sa salag,
Mopatuyhakaw man hinuon nga mapasigarbohon
Sa ilang kaagning batan-on.

Niining gabhiona nangayam ako sa maong lasang.
Nakasabot ko ang mayang misugot pagsulod sa akong laang.
Ug gipadayon ko siya sa akong tangkal.
Ug gipas-an ko ang tangkal paingon sa akong puy-anan.
Ug gisulod ko ang maya sa akong lawak
Ug didto ko siya himulboli sa iyang mga sapot.

Ug, malampuson nakong pagpangayam sa Escario,
Gisugba ko ang akong bihag nga maya,
Gitungtongan nako sa akong uwag nga nagbaga.

Jan 012002
 

Nagbuhat ako’g balay
Gikan sa tukog sa kawayan
Ug mga karaang mantalaan.

Ilawom sa dakong lubi,
Kilid sa iyang punoan–
Bugnaw nga silongan.

Karon ako magdagan-dagan,
Unya magluto-luto,
Nagkapuliki sa limpyohan.

Binata ang duwa sa kagawasan.
Binata ang mga pangandoy.
Magpabilin lamang akong bata,
Ang kalisud daw usa lamang ka duwa.

Nagtukod ako’g balay
Gikan sa bukog sa akong lawas.
Gi-atupan ko kini’g panganod.

Gi-ugbok ang haligi sa bato,
Nga sama kagahi sa puthaw,
Lig-on ug dili matandog.

Kon madagma ko sa pagdagan,
O mapaig ang akong linuto,
O magli-undok ang akong limpyohanan,

Magpabilin akong bata
Nga malaumon ug nagduwa-duwa;
Ug ang akong gagmay’ng bukton

Motukod pag-usab sa balay’ng naguba.

Jan 012002
 

Ngano bang nagpakita ka man
Dinhi sa akong dalan,
Aron lang ba makahatag ka nako’g kagul-anan?
Mura’g nakalimot ka lang,
Nga naa ko’y balatian,
May kasingkasing nga modugo kung samaran.
Ngano bang nagpakita ka man
Sa akoang damgo?
Ngano bang gipabati mo ako
Kung unsay gugma?
Sa paghuros sa hangin,
Daw pareha sa dahong laya,
Nahanaw ra sad ang mga saad mo.
Gugma! Gugma!
Hain na man ang kalipay?
Dili man unta luha ang gisaad
Nimo sa dughan ko.
ni: Mark del Valle

Jan 012002
 

Naanud na sa hangin
Ang katapusang nota gikan sa biyolin
Ug mihunong ang karo sa bâbâ sa simbahan.
Nagsing-uliay na ang ubang mga tawo;
Apan ako ug ang akong anak nagpabilin–
Nakigduut sa mga tawo paingon sa karo
Aron mangutlo og buwak

Nga nabantug sa iyang makaalim nga hiyas,

Nga kuno makaayo sa nagkadaiyang balatian,

Nga sama sa benditadong palma sa Domingo sa Lukay,
Makapanalipod kuno batok sa mga katalagman,

ug mga pag-antus,

ug mga kasakit,

ug mga pagdaug-daug

Nga among kalan-on matag adlaw.

Gamhanan pa diay kining buwak kay sa Dios.
Karon pa ako misulay og pagpangutlo
Niining buwak sa karo–
Usa sa mga kataposang pagdumili
Sa akong kahimtang sa kakabus.

Photo credit: “Mater Dolorosa” (http://1980.deviantart.com/)

Jan 012002
 

Buhok mo
Labong pa sa lasang
Ngi-ob pa sa ngitngit
Diin ang sidlak sa adlaw
Gipalong.

Mga pulong mo
Hilum pa sa saba
Saba pa sa hilum
Kanus-a naggakos ang langit ug yuta
Sa imong baba.

Imong gunit
Hugot pa sa balaod
Lu-ag pa sa hangin
Ug gikuptan mo akong daw ako na lamang
Ang kaabyan.

Nagpitik
Ang kasingkasing mong naglibog
Linibong kabayong nagkaratil
Diha sa dakong lunhaw nga hawan
Sa imong dughan.

Jan 012002
 

Ang dugo nga naglataylatay sa imong kaugatan
Mao sab ang dugo nga anaa sa akong kaugatan
Ang imong ginikanan mao sab ang akong ginikanan
Gimatuto sa managlahing dila, apan usa da ka tinubdan

Ang atop nga nagsilong kanimo gikan sa kainit
Mao sab ang atop nga nagpandong kanako sa kasakit
Mangatulog ug magdamgo kita ilawom sa usa ka langit
Nga sa gabiing mamingaw naghabol kanato sa kangitngit

Gisug-an kita sa usa lamang ka langitnong dagitab
Ug usa ra ka hangin ang kada adlaw natong gihanggab
Ang imo ug akong ihi nanagsagol sa usa ka dagat
Ug ang singot natong duha mao ang sa yuta nagpaparat

Nagpuyo ka sa kahamugaway ug kaharuhay
Samtang ako nagkapandol-pandol sa mga pangindahay
Makita ko ikaw nga mosul-ob sa sapot
Nga motabon kanimo sa mga madugmokon ug mahait nga dila

Ug makita mo ako nga nagsul-ob og gum-ot
O dili kaha, walay gayu’y gisul-ob nga sinina.
Makita ko ikaw nga magsakay sa imong awto
Samtang akong tsinelas ra akong ikapanghambog
Ug mokuot ka sa imong bulsa ug motunol og tseke
Samtang ako, naghamoy sa tudlo, gigutom, nagkurog.

Dili ako magduha-duha pagdawat kanimo isip igsoon,
Apan kung ako kanimo moduol, imo kaha akong angkonon?
Tinuod, managsoon kita, ug usa ra ang atong kalibutan.
Hinumdumi lang, nga moabot ang higayon nga ang motalikod talikdan.

Copyright © 2002 - 2015 Elmer F. Montejo, Saksaksinagol.com