Jan 012002
 

Mi-adto ko sa Colon aron mangita og ihulip sa akong kalaay dinhi sa balay. Alang-alang man sa’g maglakaw ra ko gikan sa Inayawan, busa mipara ko og jeep paingon sa Colon.

Pastilan, Bay, pagkadaghang jeep nga miagi sa akong tungod ang mihunong bisan wala nako paraha. Mao’y nakadugay nako, Bay, kining paghunung-hunong sa jeep alang niadtong mga pasahero nga wala mopara.

Pastilan, Bay, samtang naglingkod ko sa sulod sa jeep, ambot nganong kaming tanang mga pasahero sa gawas man gyud nagtan-aw tanan. Mora’g ako ra gayud tingali ang mitagsa-tagsa og tan-aw sa akong mga kaubang pasahero.

Duna pa gyud ko’y nakauban og sakay, Bay, duha ka buok estudyanteng babaye. Pastilan, Bay, hilabihan katabi-an nilang duha. Nagsige pa gyud og ukit-ukit og Tiwi. Hala, moabli sila sa liso, inig hamong sa unod, hala, ihulog ra sa salog. Nganong sa salog man gyud ihulog uy, nga aduna man unta’y basurahan sa tumoy. Pero, pagsusi nako, Bay, pastilan, wala man pud diay basurahan ang jeep nga akong nasakyan.

Mihunong na pud ang jeep, Bay, pastilan, nag-unhanay mi og sibog paingon sa pultahan. Ang pasaherong bag-ong sakay, molakaw pa’ng nagduko paingon sa kinatumyan. Pastilan, Bay, ang akong tiil intawon nga bag-ong gihinguk-an, nayatakan.

Pastilan, Bay, nakatapad pa gyud ko’g lalaking nag-sleeveless. Tingali gikan to siya nagduwa og basketball o kaha, wala’y tubig sa ilaha, tungod kay nangalimyon ang iyang anghit, Bay. Paetah.

Bay, kung mosakay gani ka og jeep, pagmatngon nga ang ilok sa imong sinina dili gisi. Nabatyagan man gud nako nga gikinahanglan gyud diay ta mogunit sa handle bars sa kisame sa jeep aron dili ta maapil og lukso matag agi sa jeep og libaong. Kahibawo na baya ka’s kadalanan diri sa Sugbo, Bay, mora’g sungkaan.

Sus, Bay, tungod lagi kay buotan ko nga bata, mipliti na dayon ko bisan bag-o pa ko nakasakay sa jeep. Pastilan, Bay, na-aberiya bitaw na ang jeep diha sa may Mambaling. Na-impas ang akong pliti, Bay. Busa, mipara ko og laing kagang-kagang nga jeep paingon sa Colon. Kaluoy sa Dios, naabot ra hinuon kong buhi pa sa akong destinasyon.

Bay, jeep gihapon akong gisakyan pagpauli diri sa Inayawan. Mga alas siyete na to sa gabii. Pastilan, Bay, hilabihang huota sa jeep nga akong nasakyan. Mobayad lang gani unta ko og katunga–kay katunga ra sa akong lubot ang nakalingkod.

Pastilan, Bay, gikaingon ko ba’g wala na’y mapaslakan sa pasahero ang puno nga jeep nga akong nasakyan. Bay, nakurat ko sa dihang mipasupot og bangkiyo ang konduktor aron kalingkuran pa og duha ka pasahero diha sa tunga sa jeep. Unya, pagli-li nako sa may pultahan, pastilan, Bay, lima ka buok lalaki ang nagkapyot. Ikalima ang konduktor.

Gutom na ra ba kaayo ko adtong gabhiona, Bay. Pastilan, Bay, gilaming gyud ko pag-ayo kay dugay kaayo makanaug ang mga pasahero tungod kay aduna ma’y naglingkod sa bangkiyo sa tunga sa jeep. Ug lagi, kay gabii na man, wala na’y kahadlok ang driver sa CITOM, busa, mahimo ra silang mohunong bisan sa tunga sa dalan o sa eskina.

Bay, kulbahinam kaayo ang pagsakay og jeep. Hilig ang mga drayber og sikit-sikit sa ubang jeep. Gikaingon ko’g ganahan pahalokon sa drayber ang iyang jeep sa pikas sakyanan. Sus, Bay, bisan usa ka dangaw na lang ang gilay-on sa pikas jeep, daginoton pa gyud.

Pag-abot nako sa balay, Bay, nahuman na ang salida sa TV nga akong gi-apas. Nabugnaw na pud ang noodles nga giluto ni Nanay para panihapon. Pastilan, Bay, nagdali gani ka, ayaw pagsakay og jeep–pag-taxi na lang…wala pa’y hago, wala pa’y kapoy.

Busa, Bay, maligo usa ko, kay ang akong lumoy nga buhok mitikig na tungod sa tambutso sa sakyanan ug abog ug init sa dakbayan. Karong gabii, magdamgo ko nga ugma, inig mata nako, aduna na ko’y kaugalingong awto.

Taympa, kanang baratohon lang gud nga awto…basin pa unya’g bag-id bag-iran sa mga jeep sa Colon.

Jan 012002
 

Duha ka mga karpintero ang nia sa among balay karon. Uban ni sila sa mga karpintero kaniadto nga nagtukod sa among balay. Ania sila kay duna’y ayohunon sa among balay.

Dugay-dugay na pud ko wala makakita og “live” nga karpintero nga nagtrabaho. Ang katapusan tingali nakong pagkakita mao kadtong mga dose anyos pa ko, kaniadtong gihimo pa ang among balay.

Karong ania sila, ako silang gihinabi. Daghan kong mga pangutana bahin sa ilahang mga gamit ug trabaho. Gio-obserbaran pud nako ang ilang paagi.

Ang mga importanteng mga gamit sa karpintero, Bay, mao ang mosunod: gabas, martilyo, sapilya, metrosan, pitik, lapis, tigib, tunton, eskwala, ug bara de kabra. Ako kini silang ipaila-ila og tagsa-tagsa.

Ang gabas sa ininglis, “saw”. Mao kini ang gamit sa karpintero nga dagha’g ngipon. Gamiton kini sa pagputol sa kahoy. Aduna’y nagkadaiyang matang sa gabas. Pananglitan, usa ka matang sa gabas ang gamiton sa karpintero aron putlon ang kahoy latas sa grano niini. Lahi pud ang porma sa ngipon niining maong gabas. Kung gabson ang kahoy uyon sa grano, lain pud nga gabas ang gamiton. Ug ang kanang mga pino nga kahoy nga mora’g balas, mao kana’y gitawag nga ginabas. Ang ginabas mahimong gawion sa paghaling sa daub. Mahimo sab kini gamiton nga sugnod sa sansanan.

Kanang puthaw nga duna’y ulo ug duna’y duha ka sungay sa luyo mao kana’y gitawag nga martilyo. Kasagaran ang puan (hawiranan o gunitanan sa martilyo) niini ginama sa kahoy. Apan duna’y ubang puan nga puthaw. Ang martilyo mao ang gamiton sa karpintero pagpataop sa lansang sa kahoy. Ang sungay sa martilyo (kanang nagporma og “Y” luyo sa ulo) mao ang gamiton sa pag-ibot sa lansang. Gawas niini, aduna pa’y ubang gamit ang martilyo. Mahimo sab kini gamiton sa pagpatul-id sa lansang nga nahiwi. Mahimo sab kini gamiton uban sa tigib (ato ning ipaila-ila karong taud-taod). Mahimo sab kining gawion sa pagdukdok nianang mga gahi’g ulo–ilabi na ang mga dagkong lansang.

Malagmit ang dos por dos nga imong mapalit sa tindahan sapnot ug sagapsapon ang gawas nga bahin. Busa, gamiton sa karpintero ang sapilya aron kini mahamis. Imo kining ibagnus-bagnos sa nawong sa tabla aron kini mohamis. Ang sapilya, sa ininglis, “wood shave,” ug kanang kulot nga pirasong kahoy nga molukso sa sapilya gitawag og sinapilya. Mahimong gamiton ang sinapilya nga sugnod o panghaling tungod kay dali ra kining mosilaob. Apan, alang nianang mga tawong sapnot og dagway, Bay, bisan pa’g sapilya wala’y maikatabang nila.

Gamiton sa karpintero ang metrosan aron pagsukod. Gamiton kini kung magpedidos siya o kung aktwal na nga magsukod sa kahoy nga putlon aron mapaigo. Sa ininglis, ang metrosan gitawag og “tape measure.”

Aron duna’y tul-id nga giya inig putol sa kahoy (labi na kung taas ang gabsonon), gamiton sa karpintero ang pitik aron markahan ang kahoy. Ang pitik ginama sa lambo nga hinumol sa anoos ug gilukot sulod sa gamay’ng sudlanan. Sa tumoy sa lambo duna’y gihigot nga suwelas (gamay’ng lansang, “shoe nail”) Pananglitan, maggabas ka og tabla pataas. Imong sukdon ang gilapdon gikan sa ibabaw’ng kilid ug gikan sa ubos nga kilid. Natural, lapis ang imong gamiton pagmarka. Ang duha ka nahimong marka imong sumpayon pinaagi sa pitik. Imong ilansang ang tumoy sa pitik sa unang marka ug imong birahon ang lambo paingon sa ikaduhang marka diin hugot nimo kining ipiit. Kinahanglan hugot ang lambo aron tul-id gyud ang linya nga mahimo. Dayon, bitaron nimo ang tunga-tunga sa lambo ug buhian dayon aron molakra ang anoos sa kahoy. Duna ka na’y tul-id nga linya. Sayon kaayo sabton nganong gitawag ni siya’g “pitik,” Bay no? Apan, ambot lang unsa’y ininglis aning maong galamiton. Nangutana ko sa karpintero, apan wala pud siya masayod.

Tigib ang tawag nianang gamit sa karpintero nga gamiton sa pagkulit og kahoy. Sa iningles, nailhan kining “chisel.” Pananglitan, maghimo ka og kwadradong lungag sa tunga sa tabla nga baga. Silsilon nimo ang lungag pinaagi sa tigib. Martilyo ang imong gamiton sa pagdukdok sa ulo sa tigib.

Pananglitan, Bay, maggama ka og poste para sa imong pultahan. Kinahanglan gyud nga dili kini magtakilid. Busa, gamiton sa karpintero ang tunton (sa iningles, “plumb line and bob”) aron maseguro nga tiptip ug perpendikular ang barog niini. Ang tunton kasagarang ginama sa puthaw. Mora’g apa ang porma niini ug bug-at. Duna kini siya’y sumpay nga higot aron mahimong ibitay. Kung magbitay ang tunton, ang higot niini mahimong gamiton nga giya aron maseguro nga tiptip ug perpendikular ang barog sa imong poste.

Karon nga naghisgot man ta’g perpendikular, atong ilailahon ang eskwala. Sa ininglis, “square.” Mao kini ang gamiton sa karpintero sa pagmarka og “right angles.” Apan naglibog ko nganong gitawag ni siya’g “square” nga ang porma sa eskwala sa karpintero mora man og “L.”

Aron pagligwat sa mga dagkong kahoy o lansang, gamiton sa karpintero ang bara de kabra. Puthaw kini siya nga aduna’y “Y” sa tumoy nga pangkimpit sa ulo sa lansang. Duna pud kini bara sa tumoy nga pangligwat o pangkubkob. Sa ininglis, ang bara de kabra giila nga “claw bar.”

Pastilan Bay, lingaw kaayo kong nagtan-aw ni Manoy Joven ug Manoy Rudy nga nagtrabaho. Apil-apil sab ko og gabas-gabas, sapilya-sapilya. Na, ang kuyaw ani kung ganahan na lang ko mag-karpintero. Unsa man sa’y dautan sa pangarpintero, Bay? Wala man tingali. Si Noy Joven man gani, usa siya sa mga edukadong karpintero nga akong nailhan. Pulido nga motrabaho. Kugihan. Limpyo ang ginama ug wala magkayamukat. Daghan pud siya’g nasayran bahin sa pangarpintero. Sa tinuoray lang, ang mga impormasyon nga akong gipaambit nimo karon akong mga pinupo gikan sa among pagkukabildo.

Kung nanginahanglan ka’g karpintero, Bay, ingna lang ko, kay akong i-rekomendar nimo si Manoy Joven.

Jan 012002
 

Niining panahon sa kabag-ohan, medyo haruhay na ang kadaghanan sa atong mga buluhaton. Kanhiay baktason ra nato ang layo kaayong puy-anan sa usa ka higala. Apan karon sayon na lang: may jeepney ug kotse na. (Kaniadto, tartanilla pa ang na-uso, pero gipulihan na kining mga “Hari sa Karsada” og mga de-makinang hari.) Kanhiay tagsa-tagsaon gyud nato pagpanit ang mga utanon sa dili pa ilunod sa nagbukal nga tubig aron maluto. Karon, hayahay na kaayo, aduna na’y vegetable peeler ug food processor. Kaniadto, lipay na kaayo ta sa mga harana gi-ubanan sa gitara. Karon, mag-inilogay na ta sa baratillo sa mga VCDeoke nga gibaligya sa Colon. Kanhiay kinamot gayud ang atong mga sulat alang sa usa ka hinigugma. Apan karon, tuplok-tuplok lang kadiyot sa makinilya o kompyuter, tadaaan! Printado na ang imong sulat sa gugma.

Pastilan, Bay, nahigalam na ta sa kasayon ug kahayahay. Lisud na kaayo nato buhi-an ang atong “instant” nga panghuna-huna. Unsa kaha kung mawagtang ang tanang instant coffee, instant noodles, ATM machines, cell phones, kotse, Jollibee, McDonald’s, ug uban pang kahimanan sa kasayon, Bay no? Tingali dakong kalandrakas ang mahitabo.

Sa ginaingon ko na, Bay, naanad na kita sa hayahay nga pagpuyo ug instant nga mga produkto. Apan aduna’y pipila ka butang nga dili makuha sa instant nga paagi. Wala’y tanom nga moturok, motubo, ug mamunga kon wala’y pag-alima. Ug sama sa tanom, ang gugma ug panaghigalaay dili gayud makuha sa usa ka instant nga paagi lamang.

Kadaghanan sa mga batan-on karon naghinigugmaay sa paagi nga pinasikad sa “instant” nga panghuna-huna. Nagtoo sila nga ang tinuod nga paghigugma molambo ug mamunga overnight. Nahikalimot ang kadaghanan nga ang gugma, aron motubo ug mamunga, kinahanglan bisbisan og pagpangga, pag-amuma, pag-alima, pag-alagad, pagtabang, pagtambayayongay, pagpinasayloay, paghinatagay, paghuy-huy, paghuwat, pagpasensya, ug pagtahod–mga butang nga dili mahimong kab-uton sa usa ka instant nga paagi.

Aduna ko’y higala nga hilig kaayo’g mga instant sa kinabuhi. Bisan ang iyang pagka-adunahan instant–nasawo ra kini niya gikan sa iyang mga ginikanan. Iyang mga kabtangan instant sab–kabilin sa iyang mga ginikanan. Bisan ang iyang dungog diha sa katilingban instant gihapon–naangkon niya tungod sa apelyido nga iyang nadawat gikan sa iyang mga ginikanan.

Kining maong higala nako, Bay, nakahi-uyon og usa ka nilalang nga ako sa’ng higala. Busa, nanguyab siya sa akong higala. Gipadad-an niya ang iyang hinigugma og mga gasa–mga instant nga gasa–mga bulak nga gipa-deliver gikan sa flower shop, mga tsokolate nga imported, mga greeting cards nga pinalit sa National Bookstore, mga stuffed toy nga pinalit sa gift shop, ugbp.

Pastilan, Bay, silang duha pulos man diay nagdako nga naanad sa mga instant! Busa, nahigugma ang akong usa ka higala ug nagkauyab silang duha human sa tolo ka adlaw nga pagpanguyab. Lugos pa gani sila nagka-ilhanay, nakabuhat na sila sa mga butang nga sagad buhaton sa mga minyo lamang. Nabuhat nila kini sa ikaupat nga adlaw sa ilang panag-uyab. Sa ikalimang adlaw sa ilang panag-uyab, hala, suroy-suroy sa mga malls diin nagpakabusog sila sa daghang butang nga instant. Sa ika-unom nga adlaw, nagpadayon gihapon ang ilang binuhatang instant sulod ug gawas sa lawak katulganan sa akong higala. Sa ikapito nga adlaw, daw instant sab nga panghitabo, nag-away sila. Ang hinungdan? Gipul-an na ang usa nila. Kay napul-an na man, nagbulag sila sama sa ta-i sa kanding.

Mao kini usa ka pananglitan sa gugmang instant–usa ka tinulo gikan sa nagbusagak nga tubod sa mga sugilanon sa isang linggong pag-ibig. Haruhay ang gugmang instant, Bay, tungod kay kon moabot na ang kapuol, mahimo lamang biyaan ang nilalang nga makapuol. Ug ang pagbiya dili sakit. Apan ang nakaparat sa gugmang instant, Bay, mao nga sayon tuod, apan taphaw–gugmang sayon, gugmang taphaw. Kalipay’ng sayon, kalipay’ng taphaw.

Wa’y sama ang kalipay sa usa ka gugma nga hinago-an, Bay–dili ikabaligya og salapi. Ang gugma kuno, Bay, sama sa dalan nga tunokon. Si bisan kinsa lamang nga makapangahas paglatas niini nga magtiniil ang makaangkon sa tinuod nga gugma ug kalipay.

Unya, Bay, mag-tsinelas ka, o magtiniil na lang ka?

Jan 012002
 

Ang takna alas 5:55 sa hapon. Mao’y pagsulod nako sa Gaisano Metro. Pastilan, Bay, hilabihang gubota sa sulod. Nagbanaw ang mga tawo. Diha’y mga tawong padulong gawas, nakigsugat sa mga tawong padulong sa sulod. Diha’y naglaray sa counter aron mobayad alang sa ilang gipamalit. Diha’y nagtan-aw-tan-aw sa mga bag-ong casing sa cell phone. Diha’y mga estudyante nga nagpas-an pa sa ilang mga bag, o kaha nagbitbit sa ilahang mga libro. Diha’y mga empleyado nga nangukay sa maayong pagkapilo ug pagkahapnig nga t-shirt nga gitapok ibabaw sa dakong lamesa ug ubos sa dakong sign nga nag-ingon, “50% Off!” Diha sa’y mga empleyado sa Gaisano Metro nga nagkara-kara pagpamilo sa mga gibungkag nga mga baligya.

Nanggitik sa tiil ang awit nga “Angelina” nga gipatugtog sa sound system. Ug kalit lang mibagting ang kampana sa maong sound system ug diha’y tingog gikan sa langit nga miingon, “The angel of the Lord declared unto Mary…”

Takna na diay’s Angelus, Bay. Pastilan, bisan wala’y nagsugo, mihunong sa bisan unsa nilang gipamuhat ang tanang tawo sulod sa Gaisano Metro. Diha’y uban nga nanguros og dinagko. Diha’y uban nga nanguros og ginagmay (kana ganing panguros nga himoon ra sa imong nawong, pakapin hawok sa mga tudlo inig amen). Diha’y uban nga miduko aron mag-ampo. Diha’y mga naglakaw nga mihunong sa ilang mga lakang ug gilibot og tan-aw ang palibot. Diha’y mga nag-estorya ganina sa dagkong tingog apan sa dihang mibagting na ang kampana, mipahinay sa ilang mga tingog ngadto sa hunghong.

Wala’y nagsugo ani nila paghunong sa tanan nilang gipamuhat takna sa Angelus, Bay. Ma-Kristiyano man o dili, ma-Katoliko man o dili, mihunong silang tanan. Usa kini ka dalaygon nga batasan tungod kay nagpadayag kini sa atong lawom nga panginahanglan sa pag-ampo ug pakighiusa nianang Makagagahum bisan og pipila ka gutlo lamang matag adlaw, bisan og sa takna lamang sa Angelus. Apan ayaw sab kalimti, nga anaa’y mga tigpakaaron-ingnon nga mihunong sab dili aron mag-ampo kondili tungod kay maikog lamang sila nga ang kadaghanan mihunong.

Ang tibuok adlaw sa matag Sugbuanon napuno sa nagkalainlaing buluhaton. Apan pipila lamang sa baynte-kwatro ka oras sa usa ka adlaw ang igahin nato aron makighiusa sa atong Makagagahum diha sa buluhaton nga gitawag nato’g pag-ampo? Pila ra man kanato ang makahinumdum pagpasalamat sa Makagagahum? Pastilan, Bay, moyahat ra man ta sa langit kon may kinahanglanon na kita. Motak-op ra man ta’s atong mga palad panahon sa katalagman. Moluhod ra man ta panahon sa tumang kasakit ug pag-antus nga gi-uhaw sa kahupayan. Dili man lamang gani ta malipay ug magpasalamat nga matag buntag mobuka pa ang atong mga mata ug nagginhawa pa kita.

Mao tingali’ng gubot ang dakbayan nato, Bay, tungod kay nakalimot na kita pagtan-aw sa mga angay’ng ipasalamat. Kung buot gyud hunahunaon, mas daghan ang angay natong ipasalamat kay sa ipangayo. Itala ra gud karon dayon, Bay, ang mga butang sa imong kinabuhi nga angay nimo ipasalamat.

Ayaw pagpaabot sa takna sa Angelus, Bay, aron ka makapasalamat sa Makagagahum. Matag segundo sa imong adlaw, kanunay pagpasalamat. Himoa ang imong kinabuhi nga usa ka kinabuhi sa pagpasalamat. Na, kung mao ni imong buhaton, sigurado gyud ko nga may dakong kausabang mahitabo sa imong kinabuhi. Kung mao ni ang buhaton natong tanan dinhi sa dakbayan, pastilan, mas hapsay pa kining dakbayana kay sa buhok sa akong lolo nga gihiso-an og sabila. Pastilan gyud, Bay, ang tawong mapasalamaton ra ang kamaong mongisi sa isigkatawo. Ang tawong mapasalamaton ra ang kamao makighuy-huy sa isigkaingon. Mao bitaw nga mitoo gyud ako nga ang kalinaw ug ang pagpasalamat dili managlayo sa usa’g usa.

Gikan sa pagsubang sa adlaw inig buntag, hangtud inig salop niini inig kilum-kilom, padayon sa pagpasalamat sa Makagagahum. Ug kon makalimot ka pagpasalamat, dayon sa Gaisano Metro sa dili pa mobagting ang kampana sa alas says, aron mapahinumduman ka. Ayaw’g kaikog, Bay. Buhi ka nianang taknaa, ug angay kana ipasalamat.

Jan 012002
 

Misakay ko’g dyip ganinang hapon paingon sa Colon. Sa dihang hapit na ko maabot sa akong paingnan, mikuot ko sa akong gamay’ng pitaka ug mihulbot sa akong katapusang kwartang papel–usa ka dunot ug gum-os nga singkwenta pesos. Gitunol nako kini sa konduktor ug gitunolan ako niya sa akong sukli–upat ka gum-os nga diyes pesos nga papel ug usa ka singko pesos.

Ang mga tudlo sa konduktor nga nagtunol kanako sa akong sukli nagsipit og pinilo ug hinapnig nga mga kwartang papel–diyes pesos, baynte pesos, singkwenta pesos, usa ka gatos ka pesos–ug pulos gum-ot tanan.

Ambot nganong gum-ot gyud kasagaran kining mga kwartang papel nga nagbalhin-balhin og kamot dinhi sa atong dakbayan, Bay. Dili lang gum-ot ang mga papel kondili manimaho sab panagsa og langsa sa isda. Usahay gani may nagpilit pa’ng himbis sa isda. Usahay sab, may mga numero sa telepono ug pangalan sa wa hiilhing babaye o lalaki nga nangita’g phone pal.

Ang mga salaping papel nga bag-ong luwat sa Bangko Sentral sa Pilipinas kanunay gayu’ng tuskig. Mas kagumkom pa man gani kini kaysa chicharon. Apan dili madugay, mahanaw na ang katuskig niining mga papel samtang ipasa-pasa kini sa nagkalainlaing kamot pinaagi sa patigayon. Ingon niini ba sab ang tawo, Bay? Tuskig ug kagumkom ba kita sa sinugdanan, unya mohinay-hinay’g kalumoy, kalukmay, kalum-it, kagum-os, ug dayon kagisi latas sa pagdagan sa panahon?

Ingon niini ba sab ang kapalaran sa tawong kanunay nagbalhin-balhin? Mahisama ba sa salaping gum-os ang tawong wala’y nanag-iya, nagtagad, ug nag-alima?

Pastilang luoya sab sa mga dagway nila ni Bonifacio, Mabini, Quezon, Osmena, Roxas, ug Ninoy, Bay no? Imo kahang hulagway ang pasagdaang madugta, Bay, mosugot ka? Dili na lang nato hisgutan ang mga dagway nga gipatik sa usa ka libong salaping papel, kay pipila ra kanato ang makapanag-iya nianang kantidara niining panahon sa krisis. Ug kon makapanag-iya man gani ta’g ingon ana kadako nga kantidad, dali ra kaayo kanang mabu-ak-bu-ak ngadto sa mga dagway nila ni Bonifaco, Mabini, Quezon, ugbp. Taympa, kinsa gani na’ng tolo ka dagway sa usa ka libong papel, Bay? Si Tito, Vic, ug Joey? Wa kaayo ko’y kasayuran sa mga dagway nianang salapi-a, Bay, tungod kay panagsa ra ko makagunit nianang kantidara. Ug kon makakupot man gani ko’g ingon ana kadako nga kantidad, dili pa gyud akoa. Pastilan!

Pastilang lisura na magtigom karon og mga dagway ni Ninoy, Bay uy; mahal na kaayo ang mga palaliton karon. Hapit kada lihok nimo nanginahangla’g pagpagaan sa imong pitaka.

Gutom ka? Adto’g kan-anan ug gasto. Uhaw ka? Palit og sopdrinks ug gasto. Eskuyla ka? Na hala, enrol ngadto ug gasto. Gilaay ka? Hala, tan-aw og sine ug gasto. Labang ka sa dalan? Sige, labang dayon bisan dili pedestrian lane kay atua’y CITOM nga nag-atang sa atbang, nagnganga ang mga palad nga nagpaabot sa imong multa.

Nagbiga ka? Duaw sa Junquera–naa’y kalingawan didto nga dili mokabat og Ninoy (apan kung lab-as gani, matud pa sa bugaw, pag-andam lang og duha o tolo ka Ninoy). Labad imong ulo? Tomar og tambal–gasto na sab–o pagpamasahe–gasto gihapon. Nasakit ka? Hala, pug-i ang imong naughan nga pitaka aron ibayad sa ospital ug mga tambal.

Kamatyonon ka? Ayaw pagtuga-tuga diha’g kamatay diha kon wala ka’y ikagasto alang sa pagpa-embalsamar, lungon, ug bayranan sa lubnganan; labaw sa tanan, ayaw kamatay kon wala ka’y ikapapainit sa mga mobilar sa imong haya ug sa mga mohatod nimo sa lubnganan. Mahal na man gani ang pagpuyo, unsa na kaha ang pagkamatay. Pastilan, wala ka’y kapilian, Bay!

Ang kinabuhi sa modernong tawo, Bay, nag-agad sa kwarta. Mao diay’ng sa dili pa mosalop ang adlaw matag adlaw, gum-os na kaayo ang atong dagway ug gisi na atong mga kalag–mas gum-os pa sa salaping papel nga atong gikinahanglan aron mabuhi ug mamatay. Pastilan!

Jan 012002
 

Kon libuton nimo ang dakbayan, daghan ka’g makit-ang mga pahimangno nga susama sa “Ginadili ang pagpangihi dinhing dapita. Multa: P50” ug “Iro ra ang mangihi dinhing dapita. Busa, kung iro ka, palihug iisa ang usa nimo ka tiil samtang nangihi.”

Ang labing makahimuot pa gyud, Bay, mao nga bisan dagko kaayo ang mga letra sa pahimangno, nanimaho gihapo’g angso ang mga dapit diin gidili ang pagpangihi. Wala pa sab ko makadungog og balita nga aduna’y gimultahan kay nagpataka’g pangihi.

Nganong magpataka man gyud og pangihi kining atong mga igsoong Sugbuanon, Bay uy? Sa tinuod lang, mahimo baya gyud pugngan ang tawag sa kinaiyahan hangtud makaabot ka’g dapit nga aduna’y mahimong kaihi-an. Ubay-ubay sab ta’g mga public toilet dinhi sa dakbayan, Bay.

Kini lang among mga silingan dinhi, Bay, pastilan pagka-iro og kinaiya. Bisan naa sila’y mga toilet sulod sa ilang puy-anan, mogawas gyud sa ilang koral aron mangihi sa poste sa VECO daplin sa kanal. Ambot naglagot ba kaha ni sila sa presyo sa kuryente? O kaha nagtoo silang makapatay sa mga nguyo-nguyo ilang ihi. O dili ba kaha gilihi-an sila’g iro. Ambot lang, wala ko masayod. Kuyawan gani ko, Bay, nga basin matapsingan unya sila sa mga nangaging sakyanan sa dalan samtang nagpahipi sila nianang poste sa VECO.

Nakabantay sab ka, Bay, nga mga lalaki ra ang kasagaran makapangahas og pagpangihi sa mga koral ug bongbong? Mas sayon ra man gud mangihi ang mga lalaki, Bay. Kung nagsul-ob ka’g pantalon, igo ra nimo ablihan ang zipper, kuoton ang imong amigo ug ipagawas, dayon mahimo na kang mopahayahay sa imong kaugilon samtang nagtindog basta duna la’y makasalipod.

Sa pikas bahin, maglisud og pataka’g pangihi ang mga babaye, Bay. Mas kumplikado ang ilahang pamaagi. Kinahanglan pa nila huboon ang ilang pang-ubos nga sapot, lakip ang pang-ilawom nga sapot. Unya, kinahanglan pa sab sila mopungko aron dili modagayday ang ihi sa ilang mga batiis.

Ahhh, Bay, pastilang lami-a sa pamati samtang mangihi. Labi na gyud kung puno kaayo ang imong pantog, pastilan, daw gibayaw sa ikapitong langit ang imong pamati. Mao ni hinungdan nga kanang mga lawak ihi-anan ug kalibanganan gitawag sa Iningles og comfort rooms kay makahatag gyud sila’g hilabihang kahayahay sa mga kaihi-on ug kalibangon. Apan, pastilan, kadaghanan sa mga Sugbuanong kalalakin-an magtoo man gyud gihapon nga ang kadalanan ug ang dakbayan usa ka dakong comfort room.

Ang pagpangihi sa mga lalaki, Bay, sama sa mga bombero nga nagpasirit og tubig sa balay’ng nagdilaab. Ang pagpangihi sa mga babaye, sama sa tubod nga nagbusagak. Busa kung naglaraw kang mangihi sa poste sa VECO puhon, Bay, siguradoha nga nagkayo ang poste aron naa ka’y ikapasangil sa pagpasirit og tubig dinha. O kung babaye ka, siguradoha nga dili ka makit-an og water refilling company representative kay basin masaypan kang bag-ong kaplag nga tubod ug tukuran ka’g water refilling station.

Jan 012002
 

Lisud na gyud ang atong panahon karon, Bay. Ti-aw mo, kaniadto ang bayranan sa among tubig dili ra molapas og usa ka libo. Pero sa miaging duha ka semana, miabot og tolo ka libo! Pastilan, Bay. Nagduda mi nga basin dunay buslot sa among mga tubo sa tubig kay bisan palong ang tanan namong mga gripo sa balay, kusog man gihapon ang dagan sa metro.

Nahinumdum lang ko’s binuang sa akong amigo kaniadto. Nanawag siya sa balay usa niana ka adlaw nga wala magpaila nga siya. Nagpaila hinuon siya nga taga-MCWD kuno siya ug nangutana, “Ser, palihug kuno ko’g tan-aw kung nagdagan pa ba ang inyong metro sa tubig.” Kay lagi, opisyal man kuno siya sa MC, midali-dali ko’g dagan paingon sa eskina diin nahimutang ang among metro sa tubig. Mibalik ko dayon aron motubag niya, “Oo, Ser, nagdagan man ang among metro, kusog kaayo.” Ang amaw nakong amigo miingon, “Ser, palihug ko’g gukod.”

Busa, Bay, nakahukom mi nga ipa-repipe na lang ang among tubo sa tubig. Gitahasan namo ang among silingan nga plumber nga mao’y mobuhat sa pag-repipe. Pastilan, Bay, mibungat man sad og labor fee nga usa ka libo! Pero, miuyon na lang pud mi, kay dinalian man sab. Mao kadto nga gisugdan na nila pag-repipe. Apan sa dihang hapit na unta sila mahuman og repipe, nabatyagan nila nga kulang diay ang tubo nga ilang napalit. Bay, ikaduha na karon nga adlaw nga gi-uhaw ang among mga gripo.

Pastilan ning naanad lagi sa dinato nga pagpuyo (pa-rich-rich pero diay to, dukot ang kinaon). Naanad ra man gud ko, Bay, nga moliso lang sa gripo ug mo-agas dayon ang tubig. Apan karon, napugos gyud ko’g sag-ob og tubig gikan sa poso sa among silingan. Dili man unta nako plano nga mag-body-building, apan naahat na lang gyud ko, Bay.

Hinaut pa ugma mahuman na og repipe ang among mga tubo. Sa pagkakaron, mopahuway una ko, Bay, kay gipamaulan ang akong mga bukton. Tulo gud to ka dagkong baril ang akong napuno og tubig ganina. Ako pa’y nagbomba sa poso, ako pa gyu’y nag-alsa sa balde latas sa dalan paingon sa among balay.

Bay, sa sunod, magpahimo na lang mi’g poso para dili na mi magsalig sa tubig sa MCWD.

Jan 012002
 

Kaniadtong nagtungha pa ako sa hayskul, gipabasa mi og usa ka sugilanon bahin sa usa ka bata nga nahibulong kaayo nganong nanganaog ang mga bitoon gikan sa langit paingon sa kabukiran. Binata kaayo nga kahibulong. Apan ang tinuod, dili bitoon ang iyang nakita kondili mga suga sa kabalayan nga gitukod sa bukid. Alang sa hamtong nga gipangutana sa bata, mga suga lamang kadtong nakita sa bata. Apan sa bata, tinuod nga mga bituon gayud ang iyang nakita sa bukid.

Kanus-a ka man katapusang nakayahat sa langit, Bay? Sayod ko nga ang mga manok mohangad gayud sa langit matag human nila’g inom og tubig. Apan dili ka man manok, busa kanus-a man ang katapusan nimong paghangad aron pangitaon ang mga bitoong gibitay sa langit?

Dinhi sa atong dakbayang masiga, Bay, lisud kaayo nato matagamtam ang kaanindot sa hayag sa kabitoonan tungod kay masilawan na man gud kita sa kahayag sa kaugalingon natong mga suga dinhi sa atong kabalayan ug kadalanan.

Ang talan-awon sa mangitngit nga langit nga giduslak-duslak sa linibong gagmay’ng tulbok, Bay, usa ka gasa nga dili mapalit og salapi. Apan pipila ra sa mga dakbayanon karon ang malingaw paghangad nianang dakong wanang sa langit matag gabii. Mas makalingaw na man gud ang TV, ang kidlap-kidlap sa strobe lights ug ang kaalingisngis sa tingog sulod sa disco bar, ang makaagning hayag sa mga suga sa kadalanan ug mga balay patigayon inig gabii, ang mga neon lights ug fluorescent lamps… Pipila na lang sa mga dakbayanon karon ang nakaamgo sa kabililhon ug kaanindot sa kinaiyahan?

Ang kahayag sa mga bitoon, Bay, nagagikan sa ilang kaugalingon. Dili sila sama sa bulan o mga planeta nga igo rang mosalamin sa kahayag sa adlaw (nga usa sab ka dakong bitoon, matod sa mga siyentipiko). Ang kahayag nga gikan sa bitoon usa ka tim-os nga kahayag, apan ang kahayag gikan sa bulan ug mga planeta taphaw tungod kay ang kahayag nila wala manukad gikan sa kahiladman.

Wala malahi ang kalipay sa kadaghanang dakbayanon nianang kahayag sa bulan ug mga planeta. Ang kalipay sa kadaghanan karon wala na magtubod gikan sa kaugalingon kondili nagagikan lamang sa mga butang materyal ug mapalit, mga butang tawhanon. Usa ka taphaw ug hamubong kalipay. Ug tungod kay nabutahan na man ang kadaghanan nato sa kahayag nga gipasikad sa mga butang nga gawas sa kaugalingon, maglisud na kita pagkita sa tinuod nga kahayag nga nagagikan sa atong kinahiladman. Sama ra gud kini sa atong pagtan-aw sa kabitoonan sa langit samtang nagtindog kita taliwala sa makasilaw nga mga suga sa dakbayan.

Busa, Bay, kon ikaw tawo nga nangita’g tinuod nga kahayag ug kalipay, hangad sa langit ug hinuklogi ang kahayag sa mga bitoon. Ug kon buot kang makakita og klaro sa mga bitoon, pagnga kanang mga suga nga nagsilaw sa imong panan-aw.

Jan 012002
 

Hapit na moabot ang Pasko! Apan mora’g pipila lamang sa mga Sugbuanon ang naghinamhinam sa pag-abot niini.

Kaniadto, Septembre pa lang gani, magsugod na’g pangaykay ang mga kabalayan sa ilahang mga tinagoang dekorasyon sulod sa kaban. Ipangkutay na ang mga Christmas lights sa bisan asang dapit nga mahimong kabitayan–tanom, kahoy, bongbong, pultahan, bintana, poste…

Sa kahanginan sab, mabati na nimo ang mga bugnaw nga honi sa Pasko. Ang mga bata magsugod na’g libot sa tibuok baranggay matag gabii aron manaygon. Septembre pa lang gani, nakahimo na sila sa ilang kahimanan sa pagpanaygon: gipiyapi nga mga tansan nga gilansang sa lipak.

Manggawas na gikan sa suok ang mga karakter sa sugilanon sa Pasko–Jesus, Maria, Jose, ang Tulo ka Hari, ang mga Magbalantay ug mga karnero, ang mga anghel, ang dakong bitoon, ang kabaw, ug ang kabayo. Magsugod na pagpasundayag ang mga banay sa ilang mga belen, ma-papel o ma-figurine.

Kaniadto, Septembre pa lang gani, ang mga katabang sa balay manghiling na sa karaang Christmas tree ug limpyohan na kini sa mga lawa-lawa. Trapohan na og basang nuog ang mga bolang bulawan ug pilak.

Sa mga kisame ug mga kadalanan, makita na nimo ang nag-awp-awp nga mga parol–mga parol nga nagkadaiya ang tabas ug kolor. May porma’g bitoon. May porma’g buwak.

Nobyembre na, Bay, apan nihit pa ang mga timailhan sa pag-abot sa Pasko. Gawas tingali sa mga dagkong tindahan, pipila ra sa mga Sugbuanon ang nangandam alang sa Pasko. Mora’g sidsid pa lamang sa anino sa Pasko ang mitabon sa tibuok Sugbo.

Sa akong tan-aw, Bay, mora’g gamay ra ang atong kan-on karong umaabot nga Noche Buena. Mora’g dili kaayo buhong ang atong pagsaulog sa Pasko karong tuiga, Bay. Napangos man gud pag-ayo ang atong ekonomiya gumikan sa mga politikanhon ug kulturanhon nga mga panghitabo. Dili ikalimod nga napiangan ang mga pitaka sa atong mga igsoong Sugbuanon karong tuiga.

Apan wala kini magpasabot nga dili magmalipayon ang umaabot nga Pasko. May pipila siguro nga moingon nga masulub-on ang ilang pagsaulog sa Pasko tungod kay wala sila’y ikapalit og pang-Noche Buena, o wala sila’y madawat nga pinaskohan. Pastilan, Bay, pagkamabaw niana nga panglantaw sa Pasko!

Ang kalipay wala manukad sa mga kalibutanong butang. Ang kalipay naggumikan sa kahiladman sa tawo. Ang kalipay naggumikan sa dakong paglaum nga bisan sa taliwala sa naghingapin nga pag-antus, nagminahalay ug nagkahiusa gihapon kitang tanan. May panultihon sa Latin, Bay, “Ubi caritas et amor, Deus ibi est.” Kung asa anaa ang panaghigugmaay ug pagminahalay, anaa ang Dios. Ug kung asa anaa ang Dios, anaa ang kalipay. Simple ra kaayo, Bay no? Wala’y gisulti nga kung asa anaa ang queso de bola, anaa ang kalipay. Gugma lamang ang gikinahanglan aron kita malipay, Bay. Ma-dato ka o ma-kabus, kung gihikawan ka sa paghigugma, ang imong Pasko sama sa parol nga napunderan og bombilya ug nabasa sa ulan.

Hapit na matapos ang Nobyembre ug taliabot na ang Disyembre, Bay. Ayaw hutda og palit ang tanang mansanas sa Gaisano ha? Dili kana mao ang tuburan sa kalipay sa umaabot nga Pasko. Ipanghatag na’ng ubang mansanas diri nako.

Jan 012002
 

Hapit na ang Sinulog. Pila ka adlaw na lang, mag-Pit Senyor na sab ang tibuok Sugbo. Kining Pangilin sa Santo Nino sa Sugbo, Bay, usa sa mga kinaham ug inila nga kasaulogan sa mga Sugbuanon. Inila kini dili lamang sa mga igsoon natong Filipino, kondili sa mga banyagang dumuduong sab.

Daghang mga langyaw ang moduaw sa Sugbo matag Sinulog, Bay. Tingali tungod kay maayo kaayo pagkabaligya sa atong Department of Tourism ang maong kasaulogan. Kung daghang banyaga, daghang dolyar ang mosulod sa nasod. Kung daghang dolyar, dako ang abag sa ekonomiya. Kung lig-on ang ekonomiya, kitang mga lumulupyo ang mabulahan, di ba?

Busa, ayaw’g katingala kung ubay-ubay ka’g masugatan nga mga banyagang dumuduong karong mga panahona. Matod pa sa usa ka balita sa mga mantalaan, bisan niadtong miaging semana pa lang, puno na ang mga hotel dinhi sa dakbayan.

Nganong batobalani man kaayo kining Sinulog, Bay? Nganong daghang tawo man ang naagni niini?

Nganong sikat man lagi gihapon ang Sinulog bisan sa mga dili banyaga, Bay? Nganong daghang Sugbuanon man nga atua sa nagkadaiyang suok sa kalibutan ang nangandoy makauli dinhi sa Sugbo panahon sa Sinulog? Tungod ba kini sa sayaw-sayaw sa kadalanan matag ikatolong Dominggo sa Enero?

Bay, sa dili ka pa mabuta sa komersiyalismo nga mituhop na sa atong pagsaulog sa Sinulog, aduna ko’y pangutana. Kaila ka’g “panaad”? Pananglitan, duna ko’y ipabuhat nimo nga lisud kaayo lampuson. Kung mabuhat nimo kini, molatay ko sa alambre. Nanaad ako nga molatay sa alambre kung matuman nimo ang akong hangyo. Mao kana’y panaad, ug wala malahi niini ang mga panaad nga gihimo sa atong mga igsoong deboto ngadto sa Santo Nino. Gituhoan nga gabaan ang si bisan kinsang dili motuman sa ilang panaad ngadto sa Santo Nino.

Panaad. Sa akong pangagpas, mao kini ang hinungdan nganong mangandoy pag-uli ang kadaghanan natong mga igsoong Sugbuanon nga atua sa halayo. Tingali, kadaghanan sa mga moduaw nga banyaga naagni lamang sa sayaw-sayaw. Apan ang kasagaran sa mga Sugbuanon mobalik gayud aron motuman sa ilang panaad sa Santo Nino.

Senor Santo Nino, kung imo lamang akong panalipdan batok sa mga katalagman samtang nagtrabaho ko didto sa Dubai, manaad gyud ko pag-uli matag Sinulog aron modagkot og kandila sa imong altar.

Senor Santo Nino, kung imo lamang akong gasahan og anak nga lalaki (kay unom na ka buok akong anak–pulos babaye!), manaad gyud ko pag-Sinu’ug matag Biyernes sa basilica. Dili gyud ko mobayad lang nianang mga manang nga namaligya’g kandila nga tag-piso.

Senor Santo Nino, kung imo lamang akong papasaron sa among board exam sa Accountancy, manaad gyud ko nga mohalok sa imong imahen (bahala na’g taas ang laray sa mga tawo) diha sa basilica matag Biyernes ug modagkot og kandila isip pasalamat kanimo.

Senor Santo Nino, kung imo lamang luwason ang akong bugtong anak gikan sa iyang balatian, manaad gyud ko nga mag-ampo sa imong nobena matag Biyernes ug modagkot og kandila diha sa basilica matag piyesta nimo.
Bay, kini mga tipik lamang sa mga nagkalain-laing panaad nga himoon sa bagang duot sa katawhan nga nagmahal sa Balaang Bata. Dili sab ikatingala nga dili lamang mga Sugbuanon ang molitok niining mga panaad alang sa Balaang Bata; lakip sab ang daghang mga igsoon natong Filipino.

Kining kultura sa panaad dako kaayo’g kalambigitan sa atong naandang katahuran: “Pit Senyor!” Aduna’y nag-ingon nga ang orihinal nga katahuran mao kini: “Sangpit Senyor!” Ang maong katahuran, Bay, nagpadayag sa dakong pagsalig sa mga tawo diha kang Santo Nino. Matud pa sa nobena alang sa Santo Nino, dili gayud kuno niya ilimod ang tanang mga hangyo niadtong tawo nga moduol ug mosangpit kaniya. Busa, haum kaayo ang atong katahuran: “Sangpit Senyor!” Apan tungod sa atong katapulan, namubo na lang hinuon ug nahimong “Pit Senyor!” Pastilan!

Bisan kanang sayaw nga abante-kausa-atras-kaduha nga gitawag nato’g Sinulog, gikan kana sa paganong sayaw sa mga karaang Sugbuanon isip pagsimba sa ilang mga diyos-diyos kaniadtong karaang panahon. Pag-abot sa mga Kastila, gipulihan nila ang mga imahen sa paganong anito og mga imaheng Katoliko, sama sa krusipiho ug Santo Nino. Hinuon, wala mawala sa kulturang Sugbuanon ang sayaw sa pagsimba, apan sa pag-abot sa mga Kastila, ang sayaw sa pagsimba gipahinungod na sa mga karaang Sugbuanon ngadto sa Santo Nino, ug dili na sa mga paganong anito. Busa, natawo ang kasaulogan nga gitawag nato karon og Sinulog.

Busa, Bay, ang Sinulog dili lamang usa ka ethnic dance sama sa Singkil o Maglalatik. Usa kini ka sayaw-pangaliyupo (dance-prayer) o simbayaw (simba-sayaw o worship dance). Ang Sinulog usa ka sayaw sa pagsangpit ngadto sa Balaang Bata.

Sa laing bahin, Bay, pasagdan nato kadiyot kanang mga kandila sa basilica ug ipunting nato ang atong panan-aw sa sekular nga aspekto niining dakong Pangilin. Nakahigayon ko paghapit sa Fuente Osmena ganina. Pastilan, Bay! Sadya kaayo ang rotunda ug daghang mga tawo ang nag-alipungad didto. Unsa’y hinungdan? Daghan! Aduna’y mga naninda og pagkaon. Aduna’y mga duwa. Aduna’y mga pasundayag-kulturanhon diha sa dakong entablado nga gitukod sa komiteba sa Sinulog niining dakbayan. Ang tibuok rotunda, Bay, nahisama sa usa ka dakong peryahan nga gikoralan og lingin.

Pastilang daghanang mga tawo, Bay! Bata, tiguwang, babaye, lalaki, bayot, tomboy, hip-hop, retro, de-barong, de-t-shirt, bag-ong ligo, wala’y ligo, estudyante, OSY (out-of-school youth),… Nagbaha og mga tawo ang rotunda. Nag-ilogay sa imong panan-aw ang mga talan-awon ug kalingawan. Nagbaha sab ang pagkaon ug mga tinda.

Naglakaw ko gikan sa rotunda paingon sa Colon, agi’g Jones Avenue. Pastilan, Bay, abi ba nako’g ang mga makalingaw nga talan-awon atua ra sa rotunda! Diha sa sidewalk gikan sa eskina sa Abellana National School hangtud sa eskina P. del Rosario, Bay, naglaray ang mga tindahang gi-atopan og trapal.

Pastilan, Bay, lain-lain lang ang mga gitinda didto. Pagkaon, sinina, bag, kutsara, tinidor, kutsilyo, sundang, VCD, VCD player, relo, kuwintas, panty, bra, brief, bakus, sunglasses, radyo, habol, ug uban pa. Nahisama kining bahina sa dakbayan sa usa ka gamay nga department store. Gitugotan sa pamunoan niining dakbayan ang pagpaninda dinhing dapita, Bay, aron madugang-dugangan ang salapi sa panudlanan sa atong dakbayan. Apan temporaryo lamang kining maong mga tindahan. Inig human sa Sinulog, gub-on ra sab kining mga tindahan. Si-ut kaayo ang agianan, Bay!

Wala gayud nako kapugngi ang paghapit-hapit sa mga tindahan, Bay. Nadani man gud ko sa nagkadaiyang kolor sa mga naglaray nga mga tinda. Nalipong ko kadiyot didto sa siyudad, Bay.

Pastilan, Bay, kung buot hunahunaon, ang mga susamang kalingawan sa mata, dila, dalunggan, ug ilong mao’y hilabihang nakapahaylo sa dakong bahin sa mga moduaw dinhi sa Sugbo matag Sinulog.

Busa, Bay, kung aduna ka’y laraw pagduaw sa dakbayan niining panahon sa Sinulog, pagdala og daghang Biogesic kay basin malipong sab ka sa kadaghan sa tawo o sa nagkalain-laing kolor. Ayaw na lang pagdala’g tubig kay dagha’g namaligya og binotelyang mineral water. Ug sa imong paglaroy-laroy niining kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo panahon sa Sinulog, hinaut unta dili nimo kalimtan nga ang tinuod nga kahulogan sa Sinulog dili kanang mga tindahan duol sa Abellana, o kanang sayaw-sayaw sa kadalanan. Hinonoa, mahinumduman unta nimo nga ang Sinulog usa ka kasaulogan sa dakong pagtoo sa mga Sugbuanon alang sa ilang kaduolan, kasaligan, ug masangpit nga Senor Santo Nino.

Copyright © 2002 - 2015 Elmer F. Montejo, Saksaksinagol.com