Aug 202015
 

paghubad-ID-100107503-edit

Pipila ka adlaw sumad karon, manamilit na ang Agosto, 2015. Apan nakahúbad ka na ba, Bay? Kun wala ka pa makatampo sa kalihokan nga Love Your Language Philippines, aduna ka pa’y pipila ka adlaw sa pagkarakara og hatod sa imong húbad-tampo.

Unsa man kining Love Your Language Philippines? Sa laktod nga pagkasulti, usa kini ka hagit sa paghúbad. Pinaagi sa Google Translate Community Tool, bisan kinsa’ng tawhana — maania man siya sa Pilipinas o atua sa gawas — mamahimong motunol og hubad nga Sinugboanon sa mga pulong Iningles.

Duha ka paagi nga makatabang ka:

 1. paghatag og hubad ug
 2. pagsuta kun tukma ba ang mga hubad nga hinatag sa ubang tigtampo.

Mahimo ka molabang-labang sa duha ka paagi.

Sa imong paghubad, makasugat ka og mga pulong nga lisud hubaron. Mahimo nimo silang laktawan.

hubad-07

Makalingaw nga Pagtabang

Sultihan ko ikaw: makalingaw ni’ng buluhatona!

Samtang nagtino ko sa mga hubad sa uban, usahay makasugat ko og mga makapaagik-ik nga hubad. Duna’y ubang tawo nga magpataka lang og yawit:

hubad-02

Aduna sa’y daghang mga pananglitan sa Tagstok — Tagalog nga mi-atake’s utok (silingan ni’s taestok):

hubad-05

Aduna’y mga tampo nga nagpaila sa pagkabigaon sa uban natong mga igsoong Sugbuanon. Gilaliman mo nga ang ilang “duwa” naglambigit og “kuotanay” (basin sungka ilang duwaon?):

Paghubad

Duna’y uban nga binutakal kaayo og panglantaw sa “romansa”:

Paghubad

Makita sab nimo nga dili usa ra ang tukma nga hubad alang sa usa ka Iningles nga pulong:

Paghubad

Hagit sa Paghubad

Usa gayud kini ka dako’ng hagit sa paghubad. Hinaut unta nga dili ka mokakak sa maong hagit ug atubangon nimo kini nga daw usa ka matuod nga Sugbuanong nagmanggad sa iyang pinulongan. Labaw sa tanan, hinaut unta nga mabanhaw ang imong kadasig sa pagpanalipod sa Sinugbuanon gikan sa mga butang nga makapatay niini, sama sa pagdumili paggamit niini.

Makadaut sab sa pinulongan ang pagpasagad sa sayop nga paggamit niini. Pananglitan, ang Tinagalog nga paggamit sa na alang sa Sinugboanong nga:

Miingon siya  na  nga moanhi siya.

Ingon man ang Tinagalog nga paggamit sa daw alang sa Singbuanong kuno:

Si Binay man  daw  kuno ang makapalingkawas sa Pilipinas.

Ginaingon nga hawod ang pinulongang Sinugbuanon tandi sa Tagalog. Samtang ang mga Tagalog nagtangtang pa sa ilang sapot inig maghubád sila, kita nagpalihok na sa atong mga utok aron ang mga pulong banyaga mahuboan na sa baga nga sinina nga nagsalipod sa ilang kahulogan. Dili tanang hubo-hubo bastos, Bay.

Magtinabangay ta, aron di na ta masugat og ingon niini nga hubad sa Google Translate:

Paghubad

Na hala, paghúbad na’g sugod. Ipakita ang imong gugma ug garbo alang sa imong lumad nga pinulongan. Ug padayona kana bisan human na ang Agosto.

Duawa ang website sa Love Your Language Philippines alang sa dugang kasayoran.

[ Pasalamat sa uluhang hulagway: imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net ]

Apr 102014
 

With Christmas just around the bend, we find it opportune to offer incense starter kits for those who burn incense for prayer, particularly those who are just starting the practice.  These are sold in sets.  Items are not sold individually.  These items are hard to find — if ever — here in Cebu or in the Philippines.  Stocks for these are limited.

Incense Starter Set A

This set includes the following:

 • Basic Incense Burner Cup
  • made of brass
  • includes brass screen
  • 2.5 in. diameter, 2.5 in. height
  • decorative etching
  • free trivet
 • Alímyon sa Kabaláan Incense Blend (1/2 oz) — Alímyon sa Kabaláan Incense Blend brings together frankincense, myrrh, aromatic herbs and spices, and essential oils  to create the traditional incense scent common in many of Vatican City’s churches, cathedrals, shrines, and basilicas.  It exudes a bright and sweet aroma, with hints of spice and mild florals.  This mix of loose grains is of top-notch quality, perfect for use at High Mass or private prayer.
 • Himaya sa Dios Incense Blend (1/2 oz) — This premium mix of first-class Yemeni and Arabian loose resin frankincense, myrrh, and Thai benzoin produces a glorious, haunting, and sweetly uplifting scent with hints of vanilla.  The exotic fragrance of Himaya sa Dios makes it a fitting choice for Missa solemnis, Missa cantata, solemn Lauds and Vespers, and solemn Benediction.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,400.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: Out of stock. Currently available on preorder.


Incense Starter Set B

This set includes the following:

 • Small Incense Burner Bowl (Honey Gold Finish)
  • made of brass
  • includes brass screen
  • 3.0 in. diameter, 1.75 in. height
  • honey gold finish (silver/chrome finish also available for preorder)
  • free trivet
 • Divine Mercy Incense Blend (1/2 oz) — Exquisite mixture of Arabian and North African sweet loose resin frankincense, luban jawi, lavender, and aromatic herbs. Bright, cheerful, light, and sweet.  Great for solemn Lauds, feasts, Sunday Masses, Votive Masses, and Ritual Masses.
 • Santisima Trinidad Incense Blend (1/2 oz) — Choice blend of premium sweet loose resin frankincense varieties, luban jawi, myrrh, and lavender.  Cool, citrusy, syrupy scent with floral notes.  Suitable for Sundays Through the Year (Ordinary Time), Votive Masses, Ritual Masses, and Masses for various needs.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,180.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: Out of stock. Currently available on preorder.


Incense Starter Set C

This set includes the following:

 • Carved Incense Burner Urn
  • made of brass
  • includes brass  screen
  • 3.5 in. diameter, 4.0 in. height
  • decorative etching
  • free trivet
 • Pedro Calungsod (pure Somali frankincense resin) (1/2 oz) — Genuine biblical frankincense.  100% natural and pure.  No additives.  Rich, uplifting, and heavenly scent.  Sweet, woody, citrus-pine aroma with resinous, spicy, and sugary notes.  Wildcrafted from Somalia, North Ethiopia, Eritrea, and Sudan.  Ideal for Sacred Liturgy on Sundays and solemnities throughout the year and for private prayer.
 • Kyrie Eleison (pure Asian myrrh gum) (1/2 oz) — True myrrh resin with bits of bark.  100% natural and pure.  No additives.  Rich, warm, and pointed watery-latex scent with woodsy afterscent.  Hand-gathered from myrrh trees in Asia, especially India.  Ideal for Sacred Liturgy and private prayer, especially celebrations of penitential character.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,900.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: In Stock (2 sets left)


Incense Starter Set D

This set includes the following:

 • Handheld Incense Burner Cup
  • made of brass
  • includes pointed brass cover with fume exits
  • 5-inch wooden handle for easy carrying
  • 2.25 in. diameter, 5.0 in. height (with cover)
 • Lorenzo Ruiz (pure sweet frankincense resin) (1/2 oz) — 100% natural, pure, and true frankincense hand-gathered from frankincense trees in Ethiopia, Africa, and Arabia.  Sweet, balsamic, citrus-lemon aroma with hints of evergreen. Suited for Sacred Liturgy on Ferias and feasts, and for private prayer.
 • Kyrie Eleison (pure Asian myrrh gum) (1/2 oz) — True myrrh resin with bits of bark.  100% natural and pure.  No additives.  Rich, warm, and pointed watery-latex scent with woodsy afterscent.  Hand-gathered from myrrh trees in Asia, especially India.  Ideal for Sacred Liturgy and private prayer, especially celebrations of penitential character.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,900.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: In Stock (2 sets left)


Incense Starter Set E

This set includes the following:

 • Byzantine Incense Burner Cup
  • made of brass
  • includes hinged brass cover with fume exits and topped with cross
  • four-column stand connected to base
  • 2.5 in. diameter, 6.5 in. height (to tip of cross on top of cover)
 • Himaya sa Dios Incense Blend (1/2 oz) — This premium mix of first-class Yemeni and Arabian loose resin frankincense, myrrh, and Thai benzoin produces a glorious, haunting, and sweetly uplifting scent with hints of vanilla.  The exotic fragrance of Himaya sa Dios makes it a fitting choice for Missa solemnis, Missa cantata, solemn Lauds and Vespers, and solemn Benediction.
 • Insula Sacra (Eastern Rite liturgical incense pastilles) (1/2 oz) — Musky and woodsy combo of Santalum and cedar with sweet hints of vanilla.  Perfect for solemn Masses, Missa cantata, solemn processions, solemn Benediction, and solemn Lauds and Vespers.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,900.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: In Stock (2 sets left)


Incense Starter Set F

This set includes the following:

 • Home Incense Burner Cup
  • made of metal with chrome finish
  • includes hinged cover with fume exits and topped with cross
  • 2.88 in. diameter, 5.75 in. height (to tip of cross on top of cover)
 • Alímyon sa Kabaláan Incense Blend (1/2 oz) — Alímyon sa Kabaláan Incense Blend brings together frankincense, myrrh, aromatic herbs and spices, and essential oils  to create the traditional incense scent common in many of Vatican City’s churches, cathedrals, shrines, and basilicas.  It exudes a bright and sweet aroma, with hints of spice and mild florals.  This mix of loose grains is of top-notch quality, perfect for use at High Mass or private prayer.
 • Nardus (Eastern Rite liturgical incense pastilles) (1/2 oz) — Rich, soothing, mystical, and regal spikenard scent reminiscent of Mary of Bethany’s lavish anointing of Our Lord’s feet.  Suited for solemnities and feasts, for Sundays, and for solemn Morning Prayer and Evening Prayer.
 • FREE Self-lighting Chapel-grade Charcoal (4 tablets)

Price: PHP 1,900.00
Shipping fee: PHP 150.00 (within Cebu); PHP 190.00 (outside Cebu); waived for meet-up within Cebu City
Availability: In Stock (2 sets left)


Shipping and Delivery

Orders are shipped right away after payment is received and cleared.  Only next-day, door-to-door delivery is available.

Payment Methods

The following payment methods are accepted (in order of preference):

 • PayPal (also accepts major credit cards)
 • direct bank deposit (over the counter)
 • online fund transfer
 • Palawan Express wire transfer / remittance
 • COD (cash on delivery) for meet-ups within Cebu City

Contact Information

For orders, inquiries, comments, suggestions, etc., please email inscents.ph@gmail.com / contact@inscents.ph or send SMS to 0943-515-3835.  No calls, please.

Page last updated: December 18, 2015 11:04 PHT

Mar 142011
 

One click of a mouse or cell phone button. That’s all the effort it will take for useful information to be sent to many. That’s also the same amount of effort to send misinformation to many. Welcome to the world of viral communication brought about by information technology.

Information technology is a double-edged sword. In the hands of a vigilant and thinking user, it can be used to virally spread inspiration, hope, healing, and timely and accurate information. In the hands of morons—of which there are countless here in Cebu, the Philippines, and, as a matter of fact, the whole world—it can be the Sword of Destruction. For fairness’ sake, most of those morons are well-meaning—but morons just the same. (Why? You actually think good intention is the precondition to being not a moron?)

In good times and bad times, try not to help spread rumors, speculations, and misinformation by thinking critically (and, if possible, by verifying your sources of information) before you press that button. Especially in times of catastrophe—whether immediate to you or not—avoid further agitating people’s fears, or stoking the flames of panic that can often be more disastrous than the disaster itself.

You do have a cell phone, don’t you? You’re on unlimited text/call subscription, aren’t you? You do have access to email and the Internet for sure (because you’re reading this rant online). You’re using information technology right now. And the Sword is in your hands. Wield and use it to build and heal, rather than to sow chaos, panic, and destruction.

For those who have unknowingly forwarded rumors about the Japan quake (particularly about the valid scare about radioactive materials reaching Philippine shores via wind or water), here’s something you can virally spread via social networking sites, text messages, email, and the like:

National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan (RADPLAN)

National Radiological Emergency Preparedness and Response Plan (RADPLAN) (downloadable as a PDF file; about 1.1 MB). This document has been prepared by the Philippine Nuclear Research Institute (PNRI), an attached agency of the Department of Science and Technology (DOST). It is a mirror copy of the one from http://www.pnri.dost.gov.ph/documents/radplan.pdf, which takes centuries to download.

The document contains answers to common questions related to nuclear emergencies such as the following:

 1. What is a radiation-related emergency or radiological emergency?
 2. What are the different types of radiological emergencies?
 3. What are the levels of radiological emergencies?
 4. What is a radiation-related emergency or radiological emergency?
 5. What organizations will be involved in a national radiological emergency response?
 6. How will the operations in a national emergency be managed?
 7. What should the public do in case of radiation-related emergencies

Feel free to forward this public document to as many people as you can. Avoid downloading the PDF file from the PNRI website in order to take load off its servers.

(Special thanks to Dave Bargamento for the huge help in retrieving this document.)

Dec 242010
 

Christmas is NOT about Santa Claus.

Christmas is NOT about noche buena.

Christmas is NOT about peace, justice, forgiveness, reconciliation, love.

Christmas is NOT about gifts.

Christmas is NOT about family.

Christmas is NOT about partying with friends.

Christmas is NOT about children or the children-at-heart.

What, then, is Christmas all about?

Or, the better question would be, WHOM is Christmas all about?

Christmas is all about a newborn child, a specific kid—not kids in general.

Christmas is about that boy, whose nanay and tatay were refused accommodation in the inns.

Christmas is about that boy, born in a stable, wrapped in cloths used by commoners.

Christmas is about that boy, whose birth was witnessed by animals.

Christmas is about that boy, whose birth was the cause of angels’ partying.

Christmas is about that boy, whose first human visitors were common folk—shepherds, to be precise.

Christmas is about that boy, whose birthplace was pointed to by a brilliant star.

Christmas is about that boy, who was worshipped like a king by three star-studying scholars from distant lands.

Christmas is about that boy, who was the target of a shoot-to-kill manhunt ordered by a jealous king.

You would think that Christmas is about joy and laughter.  You are wrong.  Christmas is about humiliation, self-humiliation of a God who had to take on human flesh in order to carry out a salvific plan.  The humiliation of Christmas is the direct contrast of the exaltation and victory of Easter.  Yet, one cannot exist without the other, and both are inextricable threads of the whole salvation story.

What, then, is Christmas all about?

Or, the better question would be, WHOM is Christmas all about?

Once you realize the answer, you will discover many of your Christmas rituals and activities meaningless, until you bring Christ back into Christ-mas.

Photo credits: “Nativity” (http://ladymacbeth86.deviantart.com/) and “Christmas” (http://www.sxc.hu/profile/klsa12)

Jan 012004
 

As children, we used to chant whenever it rains, “Rain, Rain, go away. Come again another day. Little so-and-so wants to play.” The chant sometimes worked—and it would bewilder us. Sometimes the chant failed to work its wonder—and we would play under the rain anyway, that is, if Nanay allowed us to.

There is something about the rain that makes me feel comfortable. It’s probably the way it lowers the temperature. Definitely, the mantric pitter-patter of raindrops falling on the roof and the way the rain makes the leaves sing a song of their own all add to the mesmerizing effect. Rain soothes me, pretty much like a lullabye does.

Everytime it rains, I feel vulnerable, like a distraught child being calmed down. That’s exactly what I felt like today. All throughout the day, the rain has been pouring, with intermittent letups. And, just tonight, it poured down hard.

Something about the rain makes me want to escape it, yet something about it makes me not want it to stop. That’s what makes me believe rain is magical.

Maybe, the coolness of the rain intensifies the pleasure of warmth. I guess the contrasting feelings make the difference. If not for the cold weather, I would not appreciate the warmth of coffee, of a hug, of hot noodles, of my blanket. In contrast, if not for hot weather, I would not appreciate the coolness of the airconditioner, of the ice in cold beverages, of the shade that trees give.

(First published on my private blog in 2004.)

Photo credit: “Rain Dance 03” (http://fbuk.deviantart.com/)

Jan 012004
 

I just learned today that Bigfoot had rejected my application for a position as Copywriter. So far, only two of the companies that I applied in have rejected my applications—Bigfoot and Convergys. I was truly interested in the Convergys post—they were looking for a Communications and Culture Trainer. As for Bigfoot, I was already starting to imagine what it would be like to work as Copywriter there. They have the reputation of having a loose policy on office wear. I’ve seen their employees go to work wearing shorts and slippers. I have learned to love the idea of working in such a non-restrictive environment.

Perhaps my desperation over having a stable job has heightened the disappointment that I felt in these recent rejections. I may have been too seriously engrossed in looking for a job that I forgot what it was like to enjoy the hunt. I remember the lesson I learned from my past achievements. That lesson was to never care about the outcome of the search—just to enjoy the search.

When I graduated with honors in high school, it was not such a big deal—I would not have felt less happier if I didn’t get the gold medal. When I won as National Champion in the Copywriting and Headline Writing Contest of the National Schools Press Conference in Malolos, Bulacan in 1995, it was not such a big deal—I would not have felt any less victorious if I received no award. When I sat down inside the contest room with the other student contestants, I did not feel very scared or nervous; I was calm and was just trying to do my best and enjoy whatever it is I was doing—and leave the rest to the judges. When I applied for the Ten Most Outstanding High School Students of Cebu award in 1996, I didn’t really look forward to being granted the award. I got awarded anyway. Though, I wouldn’t have felt bad if I didn’t make it. After all, my goal was not the award, but the enjoyment of having participated.

That’s why I’m rather surprised at my disappointed feelings. I wasn’t like this before. And, now I know why I feel this way. I better reflect on what’s happening before I take the qualifying exam tomorrow for Phil-Am Outsourcing Solutions, Inc. I’ve sent them my application for Copywriter, and they’ve asked me to take the qualifying exam tomorrow.

Tomorrow, as I sit down for the exam, with my pencil in my hand, I will keep reminding myself, “Em, enjoy this. Don’t think you will get something out of this. Just enjoy doing this.” Who knows? That just might do the trick. So, Em, do not care if you lose. You may win a game, but if you did not enjoy it, you are no better than the one who lost yet enjoyed it.

(First published on my private blog in mid-2004.  I was on the prowl for a job at that time.)

Jan 012004
 

I grieve now. For a loss. And I grieve with all my heart.

I could only wish for time to fly by as fast as it could.

I wish to close my eyes in the night and not wake up to any morning.

I wish to shut myself from the world, and grieve in private.

For I have lost something dear to me, something precious, something I would want to be mine alone but couldn’t.

My soul grieves. My soul cries. My eyes bear no tears. Death is not half as horrifying as the grief I feel now. The world around me will go on turning. The feast will not wait for me. The show must go on without me.

Let the world move onwards without me, for I grieve now, and I can’t grieve and run at the same time. My grief takes away most of my energy for running, and whatever is left is eaten up by my grief.

I can do nothing now. I grieve and I have none left for me.

Oh, the grief of having to regain trust that has been broken! Oh, the loneliness! The sorrow! The torment! The anguish! The agony!

Thorn upon thorn upon my head, within my thoughts, around my heart. Oh, day of a million sorrows! Be gone from me, insolent creature of sadness. Depart from me, loathsome shadow of despair.

Or just give me death. Death–the blessing of eternal oblivion. A burden lighter than the slow and grinding and long moment of grief. Spare me from the crushing grip of grief, oh Death! Save me from this coldness, this emptiness, this dark and lonely cave where my demons torture me each second.

Put me to sleep, if not temporarily, then at least eternally.

For grief has come to visit and spite me, to raid my home of every warmth that it has left in the hearth. And I am now stricken with fear, paralyzed with helplessness, by its presence in my house.

(First published on my private blog in 2004.)

Jan 012004
 

Where are you, my beloved? You who unceasingly professed love and affection for me, where are you?

You hide yourself from me at this time when I’m in the pit of despair and agony, at this time in my life when all my sins pin me down and I need a Simon to help me bear my yoke all the way to Golgotha? Where are you, sweet creature, at this most bitter hour of my need?

You are far away from me. The seas divide us and keep us apart. Not even the swiftest of thoughts dare bridge us now.

Nor the warm breath of your thought could give me solace and comfort on this cold night. I shiver. I shake. I convulse with fright and fear at uncertainty.

You used to fan the flames of my hearth with your words professing love. But the embers are dead tonight. The ashes are cold. Only the black, charred remains of the fire that once raged are left. And their loneliness shatters the silence, their loneliness narrates the detailed story of pain. In the cold darkness, they bear witness to the transience of everything and pay homage to the Law of the Non-Eternal. In the dark coldness, they groan silently with me.

Ignorance abounds. The absence of joy is too glaring. The night will be long. Sunrise is far away. The sun has just set. Night is setting in, heralded by the dusk, the light dying at twilight. The curtain falls. The spotlight fades. The party’s over. Tomorrow is yet a dream about to come true.

I yearn for dawn. Even just the mere thought of the first glimmer of a soft sunbeam would be enough to get me through this night.

But there’s no sign of light anytime soon.

Everything is in complete darkness.

I have been blinded by the darkness.

I now live in oblivion.

(First published on my private blog in 2004.)

Jan 012004
 

Do I deserve all these?

Yes. I do.

Nothing happens without a reason. I may not have the insight to understand the reasons right now, but my current inability to understand does not preclude the existence of reasons. Someday I shall understand.

Nothing happens that is undeserved. I deserve all the pain, as well as the pleasures. I deserve all the good, as well as the bad. I deserve all the tears, as well as the laughter. I deserve everything that happened to me, is happening to me, and will be happening to me.

Why? Because these are the things I’ve been asking for all along—whether consciously or unconsciously—and I deserve them. I have to learn to embrace them, and welcome them as part of me.

Who I am right now is meant for the things that I’m getting. The kind of person that I was, am, and will be attracts these very things. And I shouldn’t begrudge myself, or other people, because of these. After all, I’ve been asking the Universe for these.

If there’s one precious lesson that I rediscovered today, it is this:

Be careful what you ask for—you just might get it.

The Universe always grants your wishes—those that you make consciously, as well as the ones that your heart secretly murmurs. The Universe always grants your wishes, sometimes immediately, sometimes at a later time. Regardless of when your wishes are granted, the fact remains that once you wish for them, they will be granted.

The Universe doesn’t miss.

And with every wish that is granted comes a consequence. Nothing comes for free, I guess. Every action has an equal and opposite reaction. That’s the Law of the Universe. You don’t get anything for free.

Am I willing to pay the price?

I’m still paying the price.

(First published on my private blog in late 2004.)

Copyright © 2002 - 2015 Elmer F. Montejo, Saksaksinagol.com