Hayag sa Bitoon

 Posted by on January 1, 2002  Add comments
Jan 012002
 

Kaniadtong nagtungha pa ako sa hayskul, gipabasa mi og usa ka sugilanon bahin sa usa ka bata nga nahibulong kaayo nganong nanganaog ang mga bitoon gikan sa langit paingon sa kabukiran. Binata kaayo nga kahibulong. Apan ang tinuod, dili bitoon ang iyang nakita kondili mga suga sa kabalayan nga gitukod sa bukid. Alang sa hamtong nga gipangutana sa bata, mga suga lamang kadtong nakita sa bata. Apan sa bata, tinuod nga mga bituon gayud ang iyang nakita sa bukid.

Kanus-a ka man katapusang nakayahat sa langit, Bay? Sayod ko nga ang mga manok mohangad gayud sa langit matag human nila’g inom og tubig. Apan dili ka man manok, busa kanus-a man ang katapusan nimong paghangad aron pangitaon ang mga bitoong gibitay sa langit?

Dinhi sa atong dakbayang masiga, Bay, lisud kaayo nato matagamtam ang kaanindot sa hayag sa kabitoonan tungod kay masilawan na man gud kita sa kahayag sa kaugalingon natong mga suga dinhi sa atong kabalayan ug kadalanan.

Ang talan-awon sa mangitngit nga langit nga giduslak-duslak sa linibong gagmay’ng tulbok, Bay, usa ka gasa nga dili mapalit og salapi. Apan pipila ra sa mga dakbayanon karon ang malingaw paghangad nianang dakong wanang sa langit matag gabii. Mas makalingaw na man gud ang TV, ang kidlap-kidlap sa strobe lights ug ang kaalingisngis sa tingog sulod sa disco bar, ang makaagning hayag sa mga suga sa kadalanan ug mga balay patigayon inig gabii, ang mga neon lights ug fluorescent lamps… Pipila na lang sa mga dakbayanon karon ang nakaamgo sa kabililhon ug kaanindot sa kinaiyahan?

Ang kahayag sa mga bitoon, Bay, nagagikan sa ilang kaugalingon. Dili sila sama sa bulan o mga planeta nga igo rang mosalamin sa kahayag sa adlaw (nga usa sab ka dakong bitoon, matod sa mga siyentipiko). Ang kahayag nga gikan sa bitoon usa ka tim-os nga kahayag, apan ang kahayag gikan sa bulan ug mga planeta taphaw tungod kay ang kahayag nila wala manukad gikan sa kahiladman.

Wala malahi ang kalipay sa kadaghanang dakbayanon nianang kahayag sa bulan ug mga planeta. Ang kalipay sa kadaghanan karon wala na magtubod gikan sa kaugalingon kondili nagagikan lamang sa mga butang materyal ug mapalit, mga butang tawhanon. Usa ka taphaw ug hamubong kalipay. Ug tungod kay nabutahan na man ang kadaghanan nato sa kahayag nga gipasikad sa mga butang nga gawas sa kaugalingon, maglisud na kita pagkita sa tinuod nga kahayag nga nagagikan sa atong kinahiladman. Sama ra gud kini sa atong pagtan-aw sa kabitoonan sa langit samtang nagtindog kita taliwala sa makasilaw nga mga suga sa dakbayan.

Busa, Bay, kon ikaw tawo nga nangita’g tinuod nga kahayag ug kalipay, hangad sa langit ug hinuklogi ang kahayag sa mga bitoon. Ug kon buot kang makakita og klaro sa mga bitoon, pagnga kanang mga suga nga nagsilaw sa imong panan-aw.

Ipaambit kini! (Share this!)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Haring Wati

avatarHaring Wati (King Earthworm) is the idiosyncratic and eccentric king of Saksaksinagol.com, but before anything else, he is many things rolled into one. He writes for pleasure and incidentally makes a living out of it. He is die-hard Cebuano. He is also known as Elmer Montejo.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)