Kolorpul Kandila

 Posted by on September 20, 2009  Add comments
Sep 202009
 

May pari nagwali bahin sa kamahinungdanon sa mga kandila.

“Kining puti nga kandila ang dagkutan sa mga dalaga ug ulitawo aron makakita og gugma. Pula nga kandila alang sa mga minyo aron molungtad ang gugma. Blue nga kandila alang sa mga balo aron makakita og bag-ong gugma. Ug green alang sa mga nagbulag aron magbalik sa gugma.”

Nangutana ang mga ulay nga madre, “Kami, Padre, unsa man among dagkutan?”

Mitubag ang pari, “Pagdagkot lang mo og katol aron dili mo lamokon og hinuwat sa gugma.”

Ipaambit kini! (Share this!)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Inday Wa-il

avatarInday Wa-il is not the author of any post or page on Saksaksinagol.com. She just uploads snippets from humanity's large collection of humorous stories—whether in Cebuano or in English—as well as quotable quotes from all over. So, don't cite her as the source or author of the jokes or quips you read here.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)