Nagtinutokay

 Posted by on August 30, 2017  Add comments
Aug 302017
 

 

Daw duha ka bitoon
Mikanaog sa langit
Ug mitugdon sa imong nawong

Ang duha mo ka mata
Nagasidlak nga madanihon
Nanghagad nga sud-ongon,

Makit-an, tan-awon, abi-abihon
Ang binuhat nga gisalipdan,
Nagpanikad, nangandoy mailhan.

Ang akong mga mata naminaw
Sa mga hinagawhaw
Sa imong mga mata,

Namati sa matam-is nga mapait
Mong sugilanon diin ang luha ug katawa
Gitiayon, nahiusa.

Usa ka lahi nga nilalang,
Wa ko pa hiilhi, wa pa masinati,
Ang misugat kanako

Labang nianang mga bintana
Nga malumo mo’ng gibuksan
Alang kanako, naghatag taytayan

Nga nagdugtong kanatong duha
Aron mailhan ko ug masabtan
Ang kamatuoran mong gihambin,

Nga kanhi mo gitagoan, gipanalipdan
Gikumkum sa isog nga kumo
Nga lisod bukharon ug am-aman.

Nakita ko na gayud ikaw —
Sa kinaunhang higayon
Human sa dugay nang panahon —

Nalukmay ang akong kasingkasing,
Mihumok, milumoy daw bantok nga yuta
Nga giluto sa tinghulaw ug nauwanan,

Tungod nakita ko na gayud ikaw —
Ikaw nga maanindot ug maanyag,
Ikaw nga buotan ug mahigugmaon,

Ikaw nga daw batang gamay
Matinud-anon, maunongon
Apan gi-uhaw sa pagpangga,

Ikaw nga nagkurog sa kahadlok
Nga mailhan, masakpan ang kahuyang,
Mabutyag ang tinuod mo’ng kaisog.

Nagtinutokay kitang duha
Ug gihagkan ko ikaw sa akong mga mata
Naghulat baslan sa mga ngabil mong mipahiyom.

Ug sa kalit namilok ka.

 

(Image credit: “eyes” by MartaSyrko on DeviantArt.com)

Ipaambit kini! (Share this!)
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Haring Wati

avatarHaring Wati (King Earthworm) is the idiosyncratic and eccentric king of Saksaksinagol.com, but before anything else, he is many things rolled into one. He writes for pleasure and incidentally makes a living out of it. He is die-hard Cebuano. He is also known as Elmer Montejo.

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)