Nakahúbad Ka Na?

 Posted by on August 20, 2015  Add comments
Aug 202015
 

paghubad-ID-100107503-edit

Pipila ka adlaw sumad karon, manamilit na ang Agosto, 2015. Apan nakahúbad ka na ba, Bay? Kun wala ka pa makatampo sa kalihokan nga Love Your Language Philippines, aduna ka pa’y pipila ka adlaw sa pagkarakara og hatod sa imong húbad-tampo.

Unsa man kining Love Your Language Philippines? Sa laktod nga pagkasulti, usa kini ka hagit sa paghúbad. Pinaagi sa Google Translate Community Tool, bisan kinsa’ng tawhana — maania man siya sa Pilipinas o atua sa gawas — mamahimong motunol og hubad nga Sinugboanon sa mga pulong Iningles.

Duha ka paagi nga makatabang ka:

 1. paghatag og hubad ug
 2. pagsuta kun tukma ba ang mga hubad nga hinatag sa ubang tigtampo.

Mahimo ka molabang-labang sa duha ka paagi.

Sa imong paghubad, makasugat ka og mga pulong nga lisud hubaron. Mahimo nimo silang laktawan.

hubad-07

Makalingaw nga Pagtabang

Sultihan ko ikaw: makalingaw ni’ng buluhatona!

Samtang nagtino ko sa mga hubad sa uban, usahay makasugat ko og mga makapaagik-ik nga hubad. Duna’y ubang tawo nga magpataka lang og yawit:

hubad-02

Aduna sa’y daghang mga pananglitan sa Tagstok — Tagalog nga mi-atake’s utok (silingan ni’s taestok):

hubad-05

Aduna’y mga tampo nga nagpaila sa pagkabigaon sa uban natong mga igsoong Sugbuanon. Gilaliman mo nga ang ilang “duwa” naglambigit og “kuotanay” (basin sungka ilang duwaon?):

Paghubad

Duna’y uban nga binutakal kaayo og panglantaw sa “romansa”:

Paghubad

Makita sab nimo nga dili usa ra ang tukma nga hubad alang sa usa ka Iningles nga pulong:

Paghubad

Hagit sa Paghubad

Usa gayud kini ka dako’ng hagit sa paghubad. Hinaut unta nga dili ka mokakak sa maong hagit ug atubangon nimo kini nga daw usa ka matuod nga Sugbuanong nagmanggad sa iyang pinulongan. Labaw sa tanan, hinaut unta nga mabanhaw ang imong kadasig sa pagpanalipod sa Sinugbuanon gikan sa mga butang nga makapatay niini, sama sa pagdumili paggamit niini.

Makadaut sab sa pinulongan ang pagpasagad sa sayop nga paggamit niini. Pananglitan, ang Tinagalog nga paggamit sa na alang sa Sinugboanong nga:

Miingon siya  na  nga moanhi siya.

Ingon man ang Tinagalog nga paggamit sa daw alang sa Singbuanong kuno:

Si Binay man  daw  kuno ang makapalingkawas sa Pilipinas.

Ginaingon nga hawod ang pinulongang Sinugbuanon tandi sa Tagalog. Samtang ang mga Tagalog nagtangtang pa sa ilang sapot inig maghubád sila, kita nagpalihok na sa atong mga utok aron ang mga pulong banyaga mahuboan na sa baga nga sinina nga nagsalipod sa ilang kahulogan. Dili tanang hubo-hubo bastos, Bay.

Magtinabangay ta, aron di na ta masugat og ingon niini nga hubad sa Google Translate:

Paghubad

Na hala, paghúbad na’g sugod. Ipakita ang imong gugma ug garbo alang sa imong lumad nga pinulongan. Ug padayona kana bisan human na ang Agosto.

Duawa ang website sa Love Your Language Philippines alang sa dugang kasayoran.

[ Pasalamat sa uluhang hulagway: imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net ]

Ipaambit kini! (Share this!)
 • 22
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Haring Wati

avatarHaring Wati (King Earthworm) is the idiosyncratic and eccentric king of Saksaksinagol.com, but before anything else, he is many things rolled into one. He writes for pleasure and incidentally makes a living out of it. He is die-hard Cebuano. He is also known as Elmer Montejo.

  2 Responses to “Nakahúbad Ka Na?”

 1. […] sa paghubad.  Ang maong sangpit gituki nako sa akong mubo nga tinagik nga nag-ulohan og “Nakahúbad Ka Na?“.  Basaha ang tibuok hulad ngadto sa Cebuano Website | […]

 2. […] sa paghubad.  Ang maong sangpit gituki nako sa akong mubo nga tinagik nga nag-ulohan og “Nakahúbad Ka Na?“.  Basaha ang tibuok hulad ngadto sa Cebuano Website | […]

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)