Apr 102014
 
Incense starter kits for frankincense newbies

With Christmas just around the bend, we find it opportune to offer incense starter kits for those who burn incense for prayer, particularly those who are just starting the practice.  These are sold in sets.  Items are not sold individually.  These items are hard to find — if ever — here in Cebu or in [Continue reading…]

Apr 172011
 
Ang Pagpasakit — Usa Ka Binag-ong Pagsaysay

Ang usa sa Napulo’g Duha nga ginganla’g Judas, ang Iskariote, miduol sa mga pangulong pari ug miingon, “Akong ibaligya ninyo ang akong higala. Pila’y inyong palit?” Gibayran nila si Judas og katloan ka salaping pilak. Sukad kaniadto, wala na mahimutang si Judas. Nagpunay na siya’g pangita og paagi nga matugyan si Jesus ngadto kanila. [Padayona og basa kining dugoong sugilanon.]

Viral Miseducation

 Posted by on March 14, 2011  No Responses »
Mar 142011
 
Viral Miseducation

One click of a mouse or cell phone button. That’s all the effort it will take for useful information to be sent to many. That’s also the same amount of effort to send misinformation to many. Welcome to the world of viral communication brought about by information technology. Information technology is a double-edged sword. In the hands of a vigilant and thinking user, it can be used to virally spread inspiration, hope, healing, and timely and accurate information. In the hands of morons—of which there are countless here in Cebu, the Philippines, and, as a matter of fact, the whole world—it can be the Sword of Destruction. For fairness’ sake, most of those morons are well-meaning—but morons just the same. (Why? You actually think good intention is the precondition to being not a moron?) [ Read the full article ]

Gisamukan sa mga Saleslady

 Posted by on February 26, 2011  No Responses »
Feb 262011
 

Kining mga saleslady sa mga tindahan ug department stores usahay makapungot kay sigehan ta’g sunod-sunod. Kung gisamukan na ka sa ilang pagpunay og pangutana og “Unsa imong gipangita, Sir/Mam?” mao kini ang itubag: “Kalinaw, panagdait, ug panaghiusa.”

Absent

 Posted by on February 26, 2011  No Responses »
Feb 262011
 

LOLO: Hala, Apo! Tago! Dali! Nagpadulong dinhi imong mga maestra! Ni-absent ra ba ka sa eskuylahan! APO: Ika’y tago, Lo, kay makit-an unya ka. Ang akoa ra bang gipananghid kay namatay na ka.

Manilà

 Posted by on February 6, 2011  No Responses »
Feb 062011
 

Binayloay og hunahuna sa usa ka beauty pageant: JUDGE: What is the capital of the Philippines? CANDIDATE: Manilà! JUDGE: Use “Manilà” in a sentence. CANDIDATE: Ganahan kaayo ko sa akong uyab oy kay lami kaayo Manilà.